Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Ban Hội viên

Đơn vị công tác:MTV TRAVEL

Số điện thoại: 0903210738

Mr. Hồ Xuân Phúc

Mr. Hồ Xuân Phúc

Chức vụ: UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Đơn vị công tác:HANOTOURS

Mr. Trần Văn Ngọc

Mr. Trần Văn Ngọc

Chức vụ: UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Đơn vị công tác:Công ty Xe Phong Hà

Mr. Nguyễn Hữu Cường

Mr. Nguyễn Hữu Cường

Chức vụ: UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Đơn vị công tác:TRANG AN TRAVEL

Mr. Lê Đại Nam

Mr. Lê Đại Nam

Chức vụ: UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Mộc Linh

Mộc Linh

Chức vụ: Thành viên Ban quản lý & phát triển hội viên

Đơn vị công tác:Fly Travel

Số điện thoại: 0986 293 488

Nguyễn Quốc Long

Nguyễn Quốc Long

Chức vụ: Thành viên Ban quản lý & phát triển hội viên

Đơn vị công tác:UNITOUR

Thái Trung Thành

Thái Trung Thành

Chức vụ: Thành viên Ban quản lý & phát triển hội viên

Đơn vị công tác: GĐKD Era Cruise

Số điện thoại: 0915399288

Võ Hoài Nam

Võ Hoài Nam

Chức vụ: Thành viên Ban quản lý & phát triển hội viên

Đơn vị công tác:Giám đốc ETC Travel

Số điện thoại: 0912226588

Nguyễn Linh Tâm

Nguyễn Linh Tâm

Chức vụ: Thành viên Ban quản lý & phát triển hội viên

Đơn vị công tác:Phóng viên Báo Hà Nội Mới