Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh (Tracy)

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh (Tracy)

Chức vụ: Tổng thư ký

Đơn vị công tác:ASIALAND TRAVEL

Ms. Phan Thanh Nga

Ms. Phan Thanh Nga

Chức vụ: Phó Tổng thư ký

Đơn vị công tác:LIDO TRAVEL

Lưu An Hòa

Lưu An Hòa

Chức vụ: UVBCH - Ban Thư ký

Đơn vị công tác:VIET PEARL TRAVEL & EVENTS Co., Ltd.