Không gian sự kiện độc đáo Hàn Quốc

Không gian sự kiện độc đáo Hàn Quốc

Tổng cục Du lịch (KTO), cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã công bố danh sách cập nhật “Không gian sự kiện độc đáo” tại các thành phố MICE trên khắp đất nước Hàn Quốc.
Xem thêm