Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Văn phòng Miền Nam

Đơn vị công tác:Chủ tịch TNK Travel Group

Số điện thoại: 0933992599

Mr. Phan Đình Huê

Mr. Phan Đình Huê

Chức vụ: Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Tây Nam Bộ

Đơn vị công tác:Du lịch Vòng Tròn Việt

Số điện thoại: 0913683148

Mr. Trần Văn Long

Mr. Trần Văn Long

Chức vụ: UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Đơn vị công tác:Du lịch Việt

Mr. Trần Thanh Liêm

Mr. Trần Thanh Liêm

Chức vụ: UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Đơn vị công tác:Giám đốc TransAsia SGN

Mr. Nguyễn Văn Toàn

Mr. Nguyễn Văn Toàn

Chức vụ: UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Đơn vị công tác:TopTen Travel

Mr. Phạm Bá Cẩn

Mr. Phạm Bá Cẩn

Chức vụ: UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Đơn vị công tác:InterTour