Mr. Trần Minh Đức

Mr. Trần Minh Đức

Chức vụ: Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Đơn vị công tác:Long Phú Tourist

Mr. Trần Tấn Điền

Mr. Trần Tấn Điền

Chức vụ: Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Đơn vị công tác:Giám đốc KD Vitour Đà Nẵng

Mr. Huỳnh Tấn Quốc

Mr. Huỳnh Tấn Quốc

Chức vụ: Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Đơn vị công tác:Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Tourane Travel Group

Nguyễn Nhật Vũ

Nguyễn Nhật Vũ

Chức vụ: UVBCH - Đại diện CLB khu vực Tây Nguyên

Đơn vị công tác:Phó TGĐ Dalattourist

Số điện thoại: 0919 635 879