Peter Phạm Tiến Dzũng

Peter Phạm Tiến Dzũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Ban đối ngoại & xúc tiến

Đơn vị công tác:CEO - GOLDEN TOUR & CONVENTION

Số điện thoại: 0967966777

Ms. Nguyễn Hương Mai (Maika)

Ms. Nguyễn Hương Mai (Maika)

Chức vụ: UVBCH - Phụ trách Ban đối ngoại & xúc tiến

Đơn vị công tác:Saigon Today Travel

Số điện thoại: 0903412345

Mr. Nguyễn Hữu Lâm

Mr. Nguyễn Hữu Lâm

Chức vụ: UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Đơn vị công tác:Arirang Tour Service Co.,LTD

Số điện thoại: 0906086900

Ms. Nguyễn Thị Huyền Trang

Ms. Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ: UVBCH - Ban Đối ngoại & Xúc tiến

Đơn vị công tác:HELLO WORLD TRAVEL

Mr. Phùng Gia Tuấn

Mr. Phùng Gia Tuấn

Chức vụ: UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Đơn vị công tác:Khám Phá Mỹ

Trần Lễ

Trần Lễ

Chức vụ: Thành viên Ban đối ngoại & xúc tiến

Đơn vị công tác:Phòng Vé Đại Gia

Số điện thoại: 091351 1909

Ms. Vũ Thị Thủy

Ms. Vũ Thị Thủy

Chức vụ: Thành viên Ban đối ngoại & xúc tiến

Đơn vị công tác:VietSunTour

Số điện thoại: 0916616866