BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

 • Chỉ đạo chung:

  Ông Trương Quốc Hùng – Chủ tịch CLB

 • Ban Thư ký CLB: admin@hutc.org

  - Ms Mỹ Hạnh – 0979 43 1939

  - Ms Phan Nga – 0948 91 3333

 • Phụ trách Đại hội CLB và văn kiện Đại hội

  - Ms.Từ Thị Mỹ Hạnh – Tổng thư ký CLB - 0979 43 1939 info@hutc.org; asialandtravel@gmail.com

  - Mr. Phạm Tiến Dũng – Phó Chủ tịch CLB – 0967 96 6777 tpi@hutc.org; peterpham@goldentour.vn

 • Phụ trách Khách mời VIP, Bộ Ngành, Sở, Báo chí

  - Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh – Tổng thư ký CLB - 0979 43 1939 info@hutc.org; asialandtravel@gmail.com

  - Mr. PhạmTiếnDũng – Phó Chủ tịch CLB – 0967 96 6777 tpi@hutc.org; peterpham@goldentour.vn

 • Phụ trách Đăng ký Doanh nghiệp, Kế toán

  - Ms. Phan Thanh Nga – Phó Tổng thư ký CLB – 0948 91 3333 admin@hutc.org

  - Ms. Nguyễn Thúy Hiền – Phụ trách tài chính CLB – 0919 74 2288 – senvangonline@gmail.com

 • Phụ trách Truyền thông & Tài trợ

  -Mr. Lương Duy Doanh – Phụ trách ban Truyền thông – 0913 52 2798

 • Phụ trách chương trình Business Matching

  - Ms. Nguyễn Hương Mai – Ban Đối ngoại và Xúc tiến Du lịch - 0903 41 2345

  - Mr. Phạm Tiến Dũng – Phó Chủ tịch CLB – 0967 96 6777 tpi@hutc.org; peterpham@goldentour.vn

 • Chỉ đạo chung đêm Gala

  - Mr. Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch CLB – 0906 49 8777

 • Phụ trách Tiệc Gala/ Xếp bàn Hội viên/ Doanh nghiệp

  - Mr. Đoàn Ngọc Tùng – Phó Chủ tịch CLB – 0977 66 4567

 • Phụ trách FAM trip

  - Mr. Lương Duy Doanh – Phụ trách ban Truyền thông – 0913 52 2798

  - Mr. Phùng Xuân Khánh – Ban truyền thông – 0984 75 1918

Thư mời ›