Mr. Trương Quốc Hùng

Mr. Trương Quốc Hùng

Chức vụ: Chủ tịch

Ban: Ban Chấp hành

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Tổng thư ký

Ban: Ban Chấp hành

Mr. Phạm Tiến Dũng

Mr. Phạm Tiến Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Ban đối ngoại & xúc tiến

Ban: Ban Chấp hành

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Ban Lữ hành

Ban: Ban Chấp hành

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Ban Hội viên

Ban: Ban Chấp hành

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Văn phòng Miền Nam

Ban: Ban Chấp hành

Mr. Phan Đình Huê

Mr. Phan Đình Huê

Chức vụ: Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Tây Nam Bộ

Ban: Ban Chấp hành

Mr. Lương Duy Doanh

Mr. Lương Duy Doanh

Chức vụ: UVBCH - Ban Truyền thông

Ban: Ban Chấp hành

Ms. Nguyễn Hương Mai

Ms. Nguyễn Hương Mai

Chức vụ: UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Ban: Ban Chấp hành

Mr. Nguyễn Hữu Lâm

Mr. Nguyễn Hữu Lâm

Chức vụ: UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Ban: Ban Chấp hành