Mr. Trương Quốc Hùng

Mr. Trương Quốc Hùng

Chức vụ: Chủ tịch Câu lạc bộ

Ban: Ban Chấp hành

Đơn vị công tác:TGĐ VIC Group

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh (Tracy)

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh (Tracy)

Chức vụ: Tổng thư ký

Ban: Ban Chấp hành

Đơn vị công tác:ASIALAND TRAVEL

Peter Phạm Tiến Dzũng

Peter Phạm Tiến Dzũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Ban đối ngoại & xúc tiến

Ban: Ban Chấp hành

Đơn vị công tác:CEO - GOLDEN TOUR & CONVENTION

Số điện thoại: 0967966777

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Ban Lữ hành

Ban: Ban Chấp hành

Đơn vị công tác:CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG

Số điện thoại: 0906498777

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Ban Hội viên

Ban: Ban Chấp hành

Đơn vị công tác:MTV TRAVEL

Số điện thoại: 0903210738

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Văn phòng Miền Nam

Ban: Ban Chấp hành

Đơn vị công tác:Chủ tịch TNK Travel Group

Số điện thoại: 0933992599

Mr. Phan Đình Huê

Mr. Phan Đình Huê

Chức vụ: Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Tây Nam Bộ

Ban: Ban Chấp hành

Đơn vị công tác:Du lịch Vòng Tròn Việt

Số điện thoại: 0913683148

Mr. Trần Minh Đức

Mr. Trần Minh Đức

Chức vụ: Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Ban: Ban Chấp hành

Đơn vị công tác:Long Phú Tourist

Ms. Phan Thanh Nga

Ms. Phan Thanh Nga

Chức vụ: Phó Tổng thư ký

Ban: Ban Thư ký

Đơn vị công tác:LIDO TRAVEL

Lưu An Hòa

Lưu An Hòa

Chức vụ: UVBCH - Ban Thư ký

Đơn vị công tác:VIET PEARL TRAVEL & EVENTS Co., Ltd.