Mr. Lương Duy Doanh

Mr. Lương Duy Doanh

Chức vụ: UVBCH - Phụ trách Ban Truyền thông

Đơn vị công tác:FIVESTAR TRAVEL

Số điện thoại: 0913.522.798

Đặng Thanh Tùng (Antonio)

Đặng Thanh Tùng (Antonio)

Chức vụ: UVBCH - Phó TB Truyền thông

Đơn vị công tác:Giám đốc CTCP Du lịch Tân Thế Giới - New World Travel

Số điện thoại: 0912.023.023

Nguyễn Văn Quảng

Nguyễn Văn Quảng

Chức vụ: UVBCH - Thành viên Ban Truyền Thông

Đơn vị công tác:Cty TNHH Du Lịch, Quản lý khách Sạn và Bất động sản VOH

Tạ Hữu Chiến

Tạ Hữu Chiến

Chức vụ: UVBCH - Ban Truyền thông

Đơn vị công tác:Sunvina Travel

Số điện thoại: 0903.456.229

Dương Mai Lan

Dương Mai Lan

Chức vụ: Thành viên Ban Truyền thông

Đơn vị công tác:Giám đốc Ascend Travel

Bùi Thục Anh

Bùi Thục Anh

Chức vụ: Thành viên Ban Truyền thông

Đơn vị công tác:Phó Giám đốc Công ty DL & DV Hy Vọng

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Thành viên Ban Truyền thông

Đơn vị công tác: GĐĐH Viet Trantour

Hoàng Đình Anh

Hoàng Đình Anh

Chức vụ: Thành viên Ban Truyền thông

Đơn vị công tác: Dinh Anh Travel - Minh Châu