Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ: Phó Chủ tịch CLB - Ban Lữ hành

Đơn vị công tác:CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG

Số điện thoại: 0906498777

Mr. Nguyễn Văn Tài (Andrew Nguyen)

Mr. Nguyễn Văn Tài (Andrew Nguyen)

Chức vụ: UVBCH - Phụ trách Ban Lữ hành

Đơn vị công tác:CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETSENSE

Mr. Phùng Xuân Khánh

Mr. Phùng Xuân Khánh

Chức vụ: UVBCH - Phó TB Ban Lữ hành

Đơn vị công tác:TIEN PHONG TRAVEL

Số điện thoại: 0984 75 1918

Nguyễn Tiến Sơn

Nguyễn Tiến Sơn

Chức vụ: Thành viên Ban Lữ hành - Phó TB

Đơn vị công tác:Paragon Resort

Bùi Thu Hiền

Bùi Thu Hiền

Chức vụ: Thành viên Ban Lữ hành

Đơn vị công tác:VTE Travel