Quyền lợi hội viên

Member benefits

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mr. Trương Quốc Hùng

Mr. Trương Quốc Hùng

Chủ tịch

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh

Tổng thư ký

Mr. Phạm Tiến Dũng

Mr. Phạm Tiến Dũng

Phó Chủ tịch CLB - Ban đối ngoại & xúc tiến

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Phó Chủ tịch CLB - Ban Hội viên

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Phó Chủ tịch CLB - Ban Lữ hành

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Phó Chủ tịch CLB - Văn phòng Miền Nam

Mr. Phan Đình Huê

Mr. Phan Đình Huê

Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Tây Nam Bộ

Mr. Trần Minh Đức

Mr. Trần Minh Đức

Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Ms. Nguyễn Hương Mai

Ms. Nguyễn Hương Mai

UVBCH - Ban Đối ngoại - Xúc tiến du lịch

Mr. Huỳnh Tấn Quốc

Mr. Huỳnh Tấn Quốc

Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Mr. Trần Tấn Điền

Mr. Trần Tấn Điền

Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Mr. Lê Anh Đại

Mr. Lê Anh Đại

Đại diện CLB Khu vực Đông Tây Bắc

Nguyen Van A

Nguyen Van A

Secretary

Mr. Lương Duy Doanh

Mr. Lương Duy Doanh

Trưởng ban

Ms. Phan Thanh Nga

Ms. Phan Thanh Nga

Phó Tổng thư ký

Ms. Nguyễn Thúy Hiền

Ms. Nguyễn Thúy Hiền

Trưởng ban

Nguyen Van A

Nguyen Van A

Secretary