CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETSENSE

Số QĐ Hội viên: 155/QĐ-HUTC

Địa chỉ Số 88 Xã Đàn – Quận Đống Đa – Hà Nội

Info@vietsensetravel.com

Số điện thoại 1900.54.55.19

Website https://vietsensetravel.com/

Mã số doanh nghiệp 0104731205

Loại hình doanh nghiệp Lữ hành Quốc tế (Outbound - Inbound - Nội địa)

Người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Tài

Tên thương hiệu

Tên tiếng Anh

Ngày thành lập

Nhân viên 11-25 nhân viên