GOLDENSERVICES JSC

Số QĐ Hội viên: 101/QĐ-HUTC

Phát triển du lịch Công vụ, du lịch MICE

Địa chỉ 14-16 Hàm Long, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

info@goldentour.vn

Số điện thoại 0939446006

Website https://goldentour.vn

Mã số doanh nghiệp 0101314115

Loại hình doanh nghiệp Lữ hành Quốc tế (Outbound - Inbound - Nội địa)

Người đại diện pháp luật Phạm Tiến Dũng

Tên thương hiệu GOLDEN TOUR

Tên tiếng Anh GOLDEN TOUR & CONVENTION

Ngày thành lập 30/12/2002

Nhân viên 11-25 nhân viên