Blog

Chào mừng bạn đến với kho tài nguyên của HUTC, không gian cung cấp kiến thức chuyên ngành, tin tức sự kiện du lịch và lời khuyên trong việc tổ chức, vận hành, kinh doanh du lịch.

Cách viết mô tả tour trên website du lịch hấp dẫn và thuyết phục

Giả sử bạn là người điều hành tour cung cấp dịch vụ dù lượn cho du khách ở mọi nơi trên...

Thu thập và sử dụng dữ liệu khách hàng sao cho hiệu quả

Dữ liệu khách hàng từ lâu đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp...

Ảnh hưởng của công nghệ tới ngành du lịch

Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đã tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới...

Sự khác biệt giữa GDS, CRS, OTA và Công cụ Meta search engine trong du lịch

Trong ngành du lịch, xuất hiện rất nhiều thuật ngữ như CRS, GDS, Metasearch Engines, OTA và Sharing Economy Platforms....

OneGuide: Hệ thống quản lý, liên kết Agent - Guide

Với mục đích xây dựng hệ sinh thái cho kế hoạch mục tiêu 2020 hoàn thành xong hoàn...

Nâng cao hiệu quả kinh doanh với CRM

Đối với bộ phận Sales, CRM đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi tính tự động trong lưu trữ...

Thông tin chính sách

Có. Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội không giới hạn thành viên ở một khu vực nhất định.

Có. Hội viên Câu lạc bộ đóng phí hội viên hàng năm nhằm phục vụ cho các hoạt động hội nghị, hội thảo, sự kiện.

Có. Hội viên Câu lạc bộ đóng phí hội viên hàng năm nhằm phục vụ cho các hoạt động hội nghị, hội thảo, sự kiện.Có. Hội viên Câu lạc bộ đóng phí hội viên hàng năm nhằm phục vụ cho các hoạt động hội nghị, hội thảo, sự kiện.Có. Hội viên Câu lạc bộ đóng phí hội viên hàng năm nhằm phục vụ cho các hoạt động hội nghị, hội thảo, sự kiện.Có. Hội viên Câu lạc bộ đóng phí hội viên hàng năm nhằm phục vụ cho các hoạt động hội nghị, hội thảo, sự kiện.Có. Hội viên Câu lạc bộ đóng phí hội viên hàng năm nhằm phục vụ cho các hoạt động hội nghị, hội thảo, sự kiện.Có. Hội viên Câu lạc bộ đóng phí hội viên hàng năm nhằm phục vụ cho các hoạt động hội nghị, hội thảo, sự kiện.Có. Hội viên Câu lạc bộ đóng phí hội viên hàng năm nhằm phục vụ cho các hoạt động hội nghị, hội thảo, sự kiện.