Về chúng tôi

Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC) là tổ chức xã hội nghề nghiệp quy tụ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, hoạt động dưới ngọn cờ của Hiệp hội UNESCO Hà Nội.

Đây là cầu nối để giới thiệu, quảng bá hình ảnh ngàn năm văn hiến của vùng đất truyền thuyết Thăng Long, đồng thời tạo dựng môi trường lữ hành văn minh, sân chơi thú vị cho doanh nghiệp du lịch Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung, góp phần vào sự phát triển chung của du lịch Việt Nam.

Chia sẻ

Là cầu nối giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Hà Nội và các khu vực lân cận. Hỗ trợ hội viên xúc tiến, quảng bá, tạo dựng môi trường lữ hành văn minh.

Hợp tác

HUTC hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tranh thủ và phát huy các tiềm năng tri thức, công nghệ và nguồn vốn góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm Du lịch Việt Nam.

Phát triển

HUTC cung cấp thông tin thị trường, giá cả,... liên quan đến các sản phẩm du lịch. Tư vấn cho các doanh nghiệp hội viên về hợp tác đầu tư, liên doanh với nước ngoài; giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư cho các hội viên.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mr. Trương Quốc Hùng

Mr. Trương Quốc Hùng

Chủ tịch

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh

Ms. Từ Thị Mỹ Hạnh

Tổng thư ký

Mr. Phạm Tiến Dũng

Mr. Phạm Tiến Dũng

Phó Chủ tịch CLB - Ban đối ngoại & xúc tiến

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

Phó Chủ tịch CLB - Ban Lữ hành

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Mr. Đoàn Ngọc Tùng

Phó Chủ tịch CLB - Ban Hội viên

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Mr. Trịnh Nguyễn Hùng Dũng

Phó Chủ tịch CLB - Văn phòng Miền Nam

Mr. Phan Đình Huê

Mr. Phan Đình Huê

Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Tây Nam Bộ

Mr. Lương Duy Doanh

Mr. Lương Duy Doanh

UVBCH - Ban Truyền thông

Ms. Nguyễn Hương Mai

Ms. Nguyễn Hương Mai

UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Mr. Nguyễn Hữu Lâm

Mr. Nguyễn Hữu Lâm

UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Ms. Nguyễn Thị Huyền Trang

Ms. Nguyễn Thị Huyền Trang

UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Mr. Phùng Tuấn

Mr. Phùng Tuấn

UVBCH - Ban đối ngoại & xúc tiến

Mr. Nguyễn Văn Tài

Mr. Nguyễn Văn Tài

UVBCH - Ban Lữ hành

Mr. Trần Văn Ngọc

Mr. Trần Văn Ngọc

UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Mr. Nguyễn Hữu Cường

Mr. Nguyễn Hữu Cường

UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Mr. Hồ Xuân Phúc

Mr. Hồ Xuân Phúc

UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Mr. Lê Đại Nam

Mr. Lê Đại Nam

UVBCH - Ban quản lý & phát triển hội viên

Mr. Huỳnh Tấn Quốc

Mr. Huỳnh Tấn Quốc

Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Mr. Trần Tấn Điền

Mr. Trần Tấn Điền

Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Mr. Trần Văn Long

Mr. Trần Văn Long

UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Mr. Trần Minh Đức

Mr. Trần Minh Đức

Phó Chủ tịch - Đại diện CLB Khu vực Miền Trung

Mr. Phùng Xuân Khánh

Mr. Phùng Xuân Khánh

UVBCH - Ban Truyền thông

Mr. Trần Thanh Liêm

Mr. Trần Thanh Liêm

UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Mr. Nguyễn Văn Toàn

Mr. Nguyễn Văn Toàn

UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Mr. Phạm Bá Cẩn

Mr. Phạm Bá Cẩn

UVBCH - Thành viên VP CLB phía Nam

Mr. Lê Anh Đại

Mr. Lê Anh Đại

UVBCH - Đại diện CLB Khu vực Đông Tây Bắc

Ms. Phan Thanh Nga

Ms. Phan Thanh Nga

Phó Tổng thư ký

Nguyen Van A

Nguyen Van A

Secretary

Ms. Nguyễn Thúy Hiền

Ms. Nguyễn Thúy Hiền

Trưởng ban

Nguyen Van A

Nguyen Van A

Secretary